photomaton

photomaton

Paris 20ème, novembre 2009